miércoles, 7 de diciembre de 2016

L’ORIGEN LLEGENDARI DE CORNELLÀ DEL TERRI, CORTS I SORDS

Cornellà del Terri és un municipi de la comarca del Pla de l’Estany que actualment està format per deu entitats de població, entre les que, apart de la pròpia Cornellà del Terri, tenim Corts i Sords. Al voltant d’aquests tres nuclis poblacionals circula certa llegenda que intenta explicar l’antiga procedència dels seus noms dins d’una mateixa història...

Església de Sant Pere, Cornellà del Terri.

Abans de passar a explicar l’origen llegendari dels noms de Cornellà del Terri, Corts i Sords, farem un breu repàs del possible origen etimològic real del nom d’aquestes tres poblacions:

Sembla que el nom de Cornellà del Terri podria derivar del cognom romà Cornelu, Cornelio o Cornelià, referint-se al propietari d’una antiga explotació agrícola de la zona, al que posteriorment se li afegiria el topònim de Terri, fent referència al riu del mateix nom que circula a l’esquerra de la població, que es mencionat per primera vegada a mitjan del segle IX.

Església de Sant Julià, Corts.

Per un altre costat, el nom de  Corts deriva de les grafies més antigues de Corts que  donen les formes Curtes i Curtibus, de significat incert, tot i que popularment l’origen del topònim s’ha buscat sovint en les construccions, patis o corrals que popularment es feien servir per tancar el bestiar..

Finalment, el nom de Sords sembla que deriva de Sordibus, i la primera menció documentada data de l’any 986 sota la forma Surdis. Dos possibles orígens etimològics d’aquest nom podrien ser o bé el plural de la paraula Sort, o bé que provingués d’un poble del mateix nom que antigament va habitar les terres compreses entre l’Empordà i el Rosselló.

Església de Sant Esteve, Sords.

Però el cert és que prescindint del seu possible origen etimològic, sigui real o no, la cultura popular sempre ha volgut buscar i donar un significat als noms que sigui més proper a la pròpia vida i cultura, donant lloc al naixement de curioses llegendes, com la que explicarem a continuació.

EL SENYOR DE "CORN ALLÀ!" I L'ORIGEN LLEGENDARI DELS NOMS DE CORTS I SORDS

Sembla ser que antigament, quan a la zona on avui en dia hi ha el poble de Cornellà del Terri s’hi aixecava un castell, vivia en aquelles terres un senyor feudal al que agradava que després de fer sonar el corn tots els seus súbdits compareguessin davant seu. D’aquí va néixer la dita, entre els habitants d’aquella contrada, que cada cop que escoltaven sonar el corn diguessin “Corn allà!”, per marxar cap el castell, i d’aquí se’n derivés el nom de Cornellà.

El cas és que un dia el senyor del castell va tocar el corn i no comparegué cap súbdit davant seu, ni de la vora d’orient ni de la vora de ponent, com si tots s’haguessin posat d’acord. El senyor, una mica empipat, els féu avisar a tots per tal d’amonestar-los i demanar-los explicacions, i quan els tingué al davant els preguntà com és que al fer sonar el corn cap d’ells havia presentat al castell:

-I bé, com és que no heu vingut?

-Senyor, és que no ho hem sentit pas! Quan ha fet sonar el corn estàvem traient fems de les corts, i anàvem tan escarrassats amb la feina que no ens n’hem assabentat! –contestaren els veïns de les terres de ponent.

-I vosaltres també porteu excusa... –contestà el senyor del castell dirigint-se aquest cop als veïns de la vora d’orient- Uns per corts... i vosaltres que sou ben sords!

I com que no saberen pas què contestar ni els uns ni els altres, des d’aquell dia en endavant els veïns de la banda de ponent es varen anomenar els de Corts i els de la banda d’orient es varen anomenar els de Sords.

Podeu trobar més llegendes catalanes clicant aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario